Nadzory budowlane (kierownik budowy, inspektor nadzoru), projekty konstrukcji budowlanych, projekty zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, projekt aranżacji placu budowy, projekty procesu budowlanego (opracowanie koncepcji metodologiczno-technologicznej wykonania robót budowlanych), konsultacje budowlane i doradztwo przy wyborze technologii oraz materiałów budowlanych, przygotowanie dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia i odbioru przez urzędy administracji, konsultacje inżyniera w zakresie oceny funkcjonalności jednostki mieszkalnej i możliwych kierunków zmian (szczególnie istotna przed zakupem gotowego projektu domu a także obiektu istniejącego lub w budowie)

Logo zka-project - Strona główna
Przygotowanie do publikacji: Maciej Matecki