Logo zka-project
ZKA project
Tel. (+48) 324234715
Tel.kom. (+48) 501163061
www.zka-project.pl
z.karczmarek@zka-project.pl
NIP 6471553486
REGON 241052740
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 30259/2008
Nr konta: Kredyt Bank S.A. O/Rybnik 53150012141212100811490000